Trots att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, snart träder i kraft är det många företag som ännu inte är redo för de kommande förändringarna. För att hjälpa företagen i omställningen har EU-kommissionen nyligen lanserat en hemsida som ger information om det nya regelverket.

På hemsidan kan företag hitta praktiska verktyg, infographics och exempel som kan vara till nytta i förberedelserna. Det finns även svar på vanliga frågor om den nya dataskyddsreformen.

GDPR kommer bl.a. att innebära hårdare krav på hur företag informerar enskilda individer om varför personliga uppgifter hämtas in och vad den ska användas till. Uppgifterna får inte användas för andra ändamål än vad som är avtalat, och företag måste visa att de behandlar uppgifterna på ett korrekt sätt. Företag ska inte begära mer uppgifter än vad som behövs och känslig information så som religion, könstillhörighet o.s.v. ska kunna krypteras.

Det kan bli dyrt för företag som inte följer dataskyddsförordningen, med böter om upp till fyra procent av företagets globala omsättning, alternativt upp till 20 miljoner euro.

Klicka på länken för att komma till hemsidan: https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en