I dagens komplexa affärsvärld ställs företag eller organisationer och dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller andra företrädare ofta inför situationer där deras intressen kan vara motstridiga. En intressekonflikt uppstår när det finns en risk att en medarbetares privata intressen (politiska, affärsmässiga etc.) inkräktar eller skulle kunna inkräkta på företagets intressen. Om dessa typer av konflikter inte hanteras kan de äventyra företaget eller organisationens integritet eller leda till korruption.

De flesta lagar och regler kring intressekonflikter är av begränsande omfattning och endast applicerbara på specifika sektorer eller yrkesgrupper. För att hjälpa alla typer av företag, såväl i privat som offentlig sektor, att hantera intressekonflikter har ICC’s Commission on Corporate Responsibility and Anti-Corruption lanserat Guidelines on Conflicts of Interest in Enterprises.

Guiden är baserad på internationella, regionala och nationella regelverk samt affärsmässig praxis och innehåller generella råd kring hur företag kan implementera en policy vars syfte är att förhindra potentiella intressekonflikter, motverka korruption och annat olagligt beteende samt främja en etisk företagskultur. Den behandlar också rekommendationer för hur intressekonflikter bör hanteras om de skulle uppstå. Guiden tillhandahåller fyra, mer omfattande, praktiska scenarion för att illustrera rekommendationerna samt ett antal generiska exempel som är applicerbara i många olika situationer.

Klicka här för att ladda ner den nya guiden >>>