Den 1-2 december gick höstens nätverksmöte för FN:s Global Compacts Nordiska nätverk av stapeln. Under dessa två dagar samlades över 150 medlemmar ifrån de nordiska länderna inklusive Grönland för att utbyta erfarenheter, nätverka samt för att lyssna till företagsrepresentanter och akademiker gällande hållbart företagande. Mötets övergripande tema var ‘Global Goals & Local Realities | Responsible Business’.

Bland talarna återfanns bland annat Eva-Lena Carlén-Johansson från Skanska som talade om byggbranschens ansvar gällande hållbart företagande. Andra talare från svenska organisationer var forskare Lin Lerpold, vid Handelshögskolan i Stockholm, som talade om relationen mellan näringslivet och akademin i förhållande till hållbar utveckling.  Andra ämnen som diskuterades under mötet var bland annat digitaliseringens möjliga betydelse för en mer hållbar utveckling. Stor vikt lades även vid hur de representerade företagen arbetar med att integrera samt att bidra till att nå de nyligen lanserade 17 Globala Hållbarhetsmålen.

Du kan ta del av presentationerna samt läsa mer om nätverksmötet här >>>

I april hälsas samtliga medlemmar i det nordiska nätverket välkomna till Grönland där 2016 års första nätverksmöte hålls.