De första diskussionerna på Global Dialogue on Trade började i förra veckan. Initiativet, som vi tidigare rapporterat om,  öppnar för dialog mellan multilaterala institutioner, tankesmedjor och företag från hela världen. På plattformen kan deltagarna vara med och lyfta de frågor som måste hanteras – och lösas – i det multilaterala handelssystemet, för att handeln ska fungera och därmed fortsätta att bidra till ekonomisk och hållbar utveckling. Plattformen lanserades av ICC, WTO och OECD tidigare i höst.

Alla de förslag på ämnen som kommit in har kategoriserats ner till tre stycken utgångspunkter för diskussionerna; (1) Hur ska handelshinder hanteras? (2) Hur bör e-handels ökade betydelse tas hänsyn till inom global handel? (3) Flexibel multilaterism: Vilken roll kan plurilaterala- och andra förhandlingsverktyg spela?

Det går fortfarande bra att anmäla sig till Global Dialogue on Trade. Tanken är att diskussionerna på plattformen ska resultera i rekommendationer för reformer som kan användas i de pågående mellanstatliga processerna. Rekommendationerna kommer också att offentliggöras på plattformen: www.globaldialogueontrade.org.

Det går att följa Global Dialogue on Trade på Twitter: @DialogueOnTrade.