”Med prissignaler kan näringslivet göra vad vi gör bäst – genom innovationer kan vi skapa och anpassa en teknik som kan spela en avgörande roll i övergången till en värld med låga koldioxidutsläpp. För att frigöra kapital till investering i ny teknik kräver näringslivet förutsebarhet och långsiktig planering, något som endast är möjligt med ett tydligt internationellt ramverk för teknisk utveckling, fördelning och överföring. Genom att engagera näringslivet samt underlätta vårt deltagande, kan de långsiktiga ambitionerna nås snabbare. Näringslivet har en kunskap och en förmågan att agera på ett sätt som den offentliga sektorn inte kan klara av själva”.

Det säger Ardeshir Contractor som företräder näringslivet vid FN:s klimattoppmöte i Paris. Vidare menar Contractor att näringslivet står mer redo än någonsin för att öka ansträngningen i kampen mot klimathotet. Aldrig tidigare har så många företagsrepresentanter varit närvarande vid ett klimattoppmöte, något som tydligt signalerar hur allvarligt näringslivet ser på klimathotet och hur engagerade de är för att bidra till att minska klimatpåverkan.

Även om Christiana Figueres, verkställande sekreterare för UNFCC, tidigare har uttryckt att näringslivet spelar en viktig roll i förhandlingarna kvarstår viss oro enligt Contractor, som menar att den rådande förhandlingstexten inte tillräckligt nog återspeglar näringslivets vilja, ambition och möjlighet att bidra i positiv bemärkelse. Han trycker på att alla intressenter, såväl offentliga som privata, måste involveras i processen för att nå så stor framgång som möjligt gällande minskningen av de globala utsläppen.

Enligt organisationen BINGO – Business and Industry NGO som Ardeshir Contractor företräder, vill näringslivet ha prissignaler – genom marknadsmässiga klimatåtgärder – som främjar investeringar och de gränsöverskridande samarbeten som krävs för att möta utmaningen.