För att förhindra att europeiska företag går miste om viktiga internationella affärsmöjligheter på grund av digital protektionism måste EU-kommissionen arbeta för att inkludera frågan om dataflöden i handels- och investeringsavtal, skriver ICC Sweden tillsammans med flera näringslivsorganisationer i ett brev till det bulgariska ordförandeskapet och den svenska regeringen idag.

Möjligheten att hantera och föra data över gränser är central för modern produktion. Utan gränsöverskridande dataflöden stannar både produktion och handel. Samtidigt ökar protektionistiska åtgärder som s.k. forced localization världen över och snedvrider konkurrensen.

I ett nyligen framlagt förslag från EU-kommissionen diskuteras inkluderingen av dataflöden i frihandelsavtal. I sin nuvarande utformning riskerar förslaget dock att legitimera snarare än motverka protektionism. Detta då det inte inkluderar några skydd av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, och inte ger möjlighet att ingripa mot protektionistiska åtgärder.

För att läsa brevet, som kommer från ICC Sweden, Almega, IT- och Telekomföretagen, Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, klicka här.