Idag skriver Aktuell Hållbarhet om det rundabordssamtal som ICC under onsdagen arrangerade vid det internationella sekretariatet i Paris. Mötet hölls i förberedelse för FN:s toppmöte i Nairobi senare i januari, där man ska förhandla om att ett övergripande ramverk för internationell miljölagstiftning, Global pact for the Environment.  Förväntningarna är att avtalet ska skapa ett övergripande legalt ramverk som harmoniserar dagens fragmenterade miljölagar samt formaliserar principer som tidigare använts som praxis, till exempel Stockholm- och Rio-deklarationerna.

Svenska representanter vid mötet var Annette Magnusson, generalsekreterare på Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut, och Pär Larshans, hållbarhetschef och Public Affairs officer på Ragn-Sells.

Annette Magnusson:

Förutsebarhet är nyckeln till privata sektorns möjlighet att bidra i det globala miljöarbetet och UN Pact har ambitionen att skapa förutsättningar för detta. Bra.

Läs artikeln direkt på Aktuell Hållbarhets hemsida