Idag infaller World Consumer Rights Day. Med anledning av dagen genomför ICC en internationell kampanj i syfte att uppmärksamma de många faror kopplade till piratkopior. I den här artikeln skriver vår generalsekreterare Susanna Zeko om de höga kostnader och faror som döljer sig bakom förfalskade varors låga prislapp. Under dagen postas inlägg löpande på sociala medier. Gå gärna in och dela inläggen i dina egna kanaler under hashtag: #IBuyReal

För att säkerställa konsumenters rätt till säkra produkter arbetar företag, regeringar och lagstiftare över hela världen för att stoppa förfalskare från att producera och sälja sina produkter. Men även om regeringar världen över har makt att göra mycket, så är det konsumenternas samlade makt som kan göra störst skillnad. Därför vill jag, på World Consumer Rights Day, påminna om din makt som konsument och samtidigt uppmärksamma de höga kostnader och faror som döljer sig bakom förfalskade varors låga prislapp.

Den mörka delen av världshandeln är den delen vi inte kan se. Där ryms organiserad brottslighet med droghandel, illegal vapenhandel, handel med stöldgods, kriminella tjänster samt den explosionsartat ökande handeln med piratkopierade varor. Idag piratkopieras allt som går att sälja: dyra märkesprodukter, leksaker, mediciner, livsmedel och delar som används i tillverkningsindustrin, så som bildelar, flygplansdelar, batterier och kullager. Så även om det är lätt att tro att piratkopieindustrin mest handlar om kopior av Louis Vuitton-väskor som beställs hem till en bråkdel av marknadspriset, så är problemet långt mer omfattande och farorna betydligt större än vad gemene man anar. Sanningen är den att en förfalskad produkt kan kosta dig, eller någon du älskar, livet. Beräkningar visar att handeln med förfalskade läkemedel är värd 200 miljarder dollar – varje år.

Till skillnad från de som står bakom de äkta varorna, företag som kan ställas till svars för eventuella brister, har de ofta ljusskygga producenterna av kopior inte samma intresse av att kvalitetssäkra. Det leder till bristfällig kvalitet, som till och med kan innebära skaderisker. När du betalar för en äkta vara, betalar du även för de produktsäkerhetstester som lagligt producerade varor måste genomgå. Jämförs exempelvis en piratkopierad rakhyvel med en äkta kan det vara näst intill omöjligt att avgöra vilken som är vilken, men om en kopias rakbladsvinkel skiljer sig enstaka grader från originalhyveln kan den allvarligt skada den som använder den. Likadant kan en piratkopierad del i en robot försämra kvaliteten på alla de produkter som roboten monterar ihop, vilket får en enorm spridningseffekt.

Oavsett om produkten är farlig eller inte, så innebär ett köp av piratkopierade produkter dessutom alltid ett bidrag till brottslighet. Eftersom det är en bransch med hög vinstmarginal, men lägre risk än många andra kriminella gärningar, utgör piratkopiering och förfalskning ofta ett alternativ till annan organiserad brottslighet. Dessutom används ofta intäkterna från förfalskningar till att finansiera annan kriminalitet som exempelvis narkotikahandel.

Ytterligare en anledning att handla äkta varor är att förfalskningar förstör marknaden för dem som tillverkar och säljer original. Detta leder till att lagliga arbetstillfällen försvinner, vilket påverkar både individer, företag och därmed samhället i stort.

Att rösta med plånboken är att använda sig av sin konsumentmakt. Det vi väljer att köpa, eller inte köpa, sänder viktiga signaler till marknaden. Väljer färre människor att köpa kopior, så kommer färre kopior att produceras.

Så vill du som konsument inte gynna organiserad brottslighet, penningtvätt eller dåliga arbetsförhållanden, i vissa fall barnarbete, måste du reflektera över dina inköp och välja att inte köpa kopior. Regeringar och näringslivet arbetar för att undanröja förfalskningar, men de behöver marknadens hjälp. Genom att ta ansvar för dina inköp är du med och driver arbetet mot förfalskningar framåt.

Visst kan man bli trött på alla val man som konsument förväntas göra hela tiden. Inte sällan saknas dessutom tillräcklig information för att det ska gå snabbt och smidigt att göra ett medvetet val. Men om priset, kvaliteten eller platsen för inköpet gör dig som konsument osäker på produktens äkthet– avstå från att köpa varan. Att ta sitt ansvar som konsument är att ge ytterligare slagkraft åt konsumentmakten.

– Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC Sweden