Hur vi människor bemöter varandra, både i överenskommelser och i tvister, har en betydande inverkan på hur affärer fortskrider. I dagens internationella näringslivsklimat blir det allt viktigare att hantera politiska, kulturella och känslomässiga hinder. Det här kommer under onsdagen att diskuteras i ett seminarium arrangerat av ICC Sweden och Mannheimer Swartling.

Vad händer när Nordic cool ska komma överens med Latin Flair? Hur skiljer sig förhandlingstekniker åt och vad har man för skilda traditioner och förväntningar sinsemellan? På seminariet kommer vi på en amatörpsykologisk men erfarenhetsbaserad nivå utforska dynamiken i förhandlingar.

Förutom seminariet har ICC, i sin roll som näringslivets världsorganisation, samlat erfarenheter av affärsförhandlingar och sammanfattat dem i 11 enkla principer, som går att ladda ner här.

 

11 Principles to facilitate commercial negotiation