Överallt talas det om blockchains och dess fördelar – men hur långt har tekniken kommit, och hur revolutionär är den för handeln, egentligen?

ICC arrangerade under måndagen ett seminarium om handel och blockchains. Huvudtalare var ECIPE:s Nicolas Botton, författare till rapporten “Blockchain and Trade: Not a Fix for Brexit, but Could Revolutionize Global Value Chains (If Governments Let It)”.

När de används till sin fulla potential ska blockchains kunna underlätta handel genom att reducera kostnader, öka transparens och minska tiden för tullhantering – dvs förenkla de globala värdekedjorna.

Men för att teknologin ska ha möjlighet att utvecklas till sin maximala kapacitet måste regeringar göra mer både för att stimulera utvecklingen och användbarheten, menade Nicolas. Beslutsfattare måste också minska den legala osäkerheten genom att sätta tydliga gränser, fortsatte han.

I den efterföljande panelen bestående av Nicolas Botton, Walid al-Saqaf, Södertörns Högskola, Patrik Ekdahl, Ericsson, och Andreas Johansson, Svenska Blockchainförbundet, diskuterades huruvida blockchains verkligen kan revolutionera handeln. Panelen var oenig om hur snabbt tekniken kommer att utvecklas, och om den kommer att börja användas allmänt inom en snar framtid, men helt överens om att de blockchains som finns idag fortfarande ligger på experimentstadiet.

Nicolas Botton:

”Om Storbritannien väljer att använda blockchains för tullhanteringen vid irländska gränsen kommer de hinna gå ur EU, inse sitt misstag, och komma tillbaka in i unionen igen innan tekniken är redo.”

blockchains-and-trade-revolutionizing-global-value-chains