Utmaningar för näringslivet 2016

ICC:s Generalsekreterare, John Danilovich intervjuas under World Economic Forum i  Davos. I Intervjun uppmärksammar han utmaningar som företag står inför under det kommande året till följd av en inbromsning i ekonomin. John reflekterar även över vilka konsekvenser det får på den globala handeln.

Ny bild (1)