En av de svenskar som varit mest engagerade inom ICC under flera decennier, Jan Ramberg, avled den 28 januari i år. Begravningen hålls idag i Dalsland.

Jan var professor i civilrätt och under många år Sveriges störste auktoritet på den internationella arenan inom avtals-, transport- och maritim rätt. Han var ordförande i Internationella Handelskammarens (ICC) Handelsrättskommission under flera decennier och han var bland annat ordförande i ICC Swedens Handelsrättskommitté i 30 år.

Jan var dessutom ordförande i tre revisioner av Incoterms. Som författare av de nyare versionerna av ”Guide to Incoterms” blev Jan Ramberg det internationellt erkända namnet att associeras med Incoterms.

Genom sitt stora engagemang har Jan Ramberg gjort ett bestående avtryck i ICC:s arbete, och många från ICC runt om i världen har uttryckt sin sorg över att ”grandfather of Incoterms” gått bort.

Jan Rambergs insatser kommer fortsätta att göra nytta världen över för lång tid framöver.