Kommerskollegium genomför just nu tre undersökningar inför EU:s kommande förhandlingar om frihandelsavtal med Chile, Australien och Nya Zeeland. Förhandlingarna kommer att omfatta ett stort antal områden. Kommerskollegium vill fånga upp de svenska intressena och är därför intresserade av synpunkter från svenska företag och organisationer som bedriver eller skulle vilja bedriva handel med något/några av dessa länder. Sista dagen för att komma med synpunkter om förhandlingarna med Chile är den 31 augusti och med Australien och Nya Zeeland den 15 september. Information om hur man deltar i undersökningarna hittar man här.