Intervju med Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas Riksförbund

På bara några decennier har internationell handel förändrats i grunden. Tack vare digitaliseringen kan idag även ett enmansföretag direkt engagera sig på de globala marknaderna. Mikro-, små och medelstora företag (MSMEs), som tillsammans bildar ca 90 procent av den globala ekonomin, är idag bärande delar av de globala värdekedjorna. Dessutom sker politiska beslut som får konsekvenser för företagande allt oftare utanför landets gränser. Dessa utvecklingar har lett till en sak – det ställer större krav även på nationellt verksamma företag att vara uppdaterade om utvecklingen internationellt för att kunna påverka sina egna förutsättningar.

Under våren 2020 lanserade ICC den globala kampanjen SOS – Save Our SMEs för att visa den särskilt utsatta positionen som mikro-, små och medelstora företag riskerade att hamna i till följd av pandemirelaterade åtgärder. Parallellt med deras centrala roll i den globala ekonomin hamnar de ofta i en utsatt situation som en följd av mindre resurser och svårare att få handelsfinansiering.

Som representant för drygt 30 000 mikroföretag (1–10 anställda) utgör organisationen Småföretagarnas Riksförbund en viktig kanal för att säkerställa att småföretagarperspektivet inkluderas i den offentliga debatten. Utifrån kärnvärden om att det ska vara tryggt, enkelt och lönsamt att göra affärer arbetar Småföretagarnas Riksförbund för att vara en koordinerande aktör som säkerställer att även småföretagarperspektivet inkluderas i den offentliga debatten. Sedan årsskiftet är det därför särskilt glädjande att Småföretagarnas Riksförbund är ny medlem i ICC. Genom medlemskapet får organisationens medlemmar nu fler möjligheter att hålla sig uppdaterade om och påverka utvecklingen internationellt.

I samband med att Småföretagarnas Riksförbund blev medlem passade vi på att prata med organisationens ordförande, Peter Thörn, om hur han ser på det nya medlemskapet och på småföretagares roll i den globala ekonomin.

– Vi ser att mycket av de spelregler som idag styr bolagen sätts utanför landets gränser. Då är det viktigt att vara med där för att kunna lyfta fram våra medlemmars behov. Det gäller både på internationell nivå vid själva beslutsfattandet, och då besluten tillämpas på lokal nivå så att man inte övertolkar eller gör det snävare hos oss än i andra länder. Därför tycker vi att det är jätteroligt att vara med i ICC och föra den talan och vara med i dialogen.

Genom medlemskapet får medlemsföretag i Småföretagarnas Riksförbund nu möjlighet att delta i ICC:s globala policyutvecklande arbete, vilket genom förankring i lokala ICC-kontor i drygt 90 länder når hela vägen till internationella sammanhang som FN och WTO där ICC utgör näringslivets röst.

Peter Thörn ser tydligt områden där man vill påverka utvecklingen:

– Det första är trygghet. Som småföretagare har man ofta ett sämre skyddsnät än som anställd. Samtidigt som man betalar samma skatter som alla andra, genererar man skatter. Att då ha ett sämre skydd än de anställda ger fel signaler.

– Det andra gäller enkelheten. I många fall gäller idag samma regler och lagar för ett enmansföretag där en person måste hålla sig uppdaterad som för ett stort bolag med tillgång till en hel enhet med jurister. Att samma regelverk tillämpas för de här typerna av företag är enormt obalanserat, och måste förenklas och anpassas. Det betyder inte att det ska vara oreglerat, men det måste vara anpassade regelverk som är tillräckligt lätta för att förstå även utan att man har ett helt batteri av jurister med sig.

– Vårt internationella fokus grundar sig även i de ökade möjligheter som kommer med till exempel digitalisering och frihandel. Vilket litet företag som helst har ju idag möjlighet att sätta upp en e-handel och sälja till exempelvis Spanien eller Tyskland. Det skapar enorma möjligheter och då vill vi ju vara med och säkerställa att det finns gemensamma regler som gör det lätt att interagera. Bland ICC:s frågor ser vi med särskilt intresse på områden som konkurrens- och skattelagstiftningar, datahantering och dataskydd samt tullfrågor som slår på och påverkar företagens konkurrensmöjligheter.