ICC International Court of Arbitration (ICC:s Skiljedomstol) – ett av de världsledande instituten för tvistlösning genom skiljeförfaranden och medling, utökar verksamheten. I veckan öppnades ett nytt kontor i Singapore, som en del i arbetet med att tillgängliggöra ICC och dess tjänster runtom i världen. Under 2017 öppnades även ett kontor i Brasilien, och ytterligare ett är planerat att öppna i Abu Dhabi.

Skiljedomstolen är ICC:s största verksamhet och har sedan starten 1923 löst tusentals tvister världen över. Den alternativa tvistlösningsformen är populär bland företag, mycket tack vare dess kostnadseffektivitet, sekretess och neutralitet.

För advokater som vill lära sig mer om arbetet i en av världens största skiljedomstolar kommer ICC Sweden den 17 maj att arrangera en studieresa till ICC:s Skiljedomstol. För mer information och anmälan, kontakta ICCs policy manager, Margi Mataj på margi.mataj[a]icc.se