Ökad transparens och effektivitet i ICC:s skiljedomsförfaranden.

ICC:s internationella skiljedomstol har i början av året fattat två viktiga beslut som syftar till att förbättra transparensen och effektiviteten i ICC:s skiljedomsförfarande.

Här kan du läsa mer.