Idag valdes Fredrik Cappelen in i den globala styrelsen, Executive Board, för världens största näringslivsorganisation, Internationella Handelskammaren (ICC).

Med 45 miljoner medlemmar i mer än 100 länder och den enda näringslivsorganisationen med permanent observatörsstatus i FN:s Generalförsamling är ICC det globala näringslivets röst. Styrelsen som Fredrik Cappelen nu väljs in i leder arbetet med att skapa möjligheter för näringslivet att, genom handel och investeringar, bidra till hållbar utveckling och stabilitet internationellt. Paul Polman, fd. VD på Unilever är ordförande, och Mastercard-VD:n Ajay Banga förste vice ordförande.

Fredrik Cappelen har länge varit engagerad inom ICC, inte minst som Svenska ICC:s ordförande mellan 2010–2017. Innan dess var han ordförande i kommittén för miljö- och energifrågor 2001–2007. I den senare kapaciteten var Fredrik Cappelen också medlem i den globala kommission som formar ICC:s arbete med miljö- och energifrågor internationellt.

Fredrik Cappelen har lyfts fram som en hållbarhetspionjär, då han tidigt började inkludera hållbarhetsfrågor i de olika verksamheter han varit engagerad i.

Fredrik Cappelens erfarenheter, både operativa och strategiska, sträcker sig över flera branscher, bland annat papper/massaindustrin, bank, sjukvård och konsument- och industrivaror. Som ordförande har han varit inblandad i sex framgångsrika börsnoteringar. Vid sidan om det nya uppdraget i ICC är Fredrik även styrelseordförande i Dometic Group AB, Konfidents GmbH och Transcom AB, samt styrelseledamot i Securitas AB.

Susanna Zeko, generalsekreterare ICC Sweden;

Fredrik Cappelens erfarenheter från ledande roller i internationellt verksamma företag gör honom väl insatt i faran med protektionism, och vikten av öppenhet för handel. Hans bakgrund i olika sektorer i näringslivet, i kombination med hans mångåriga engagemang inom ICC kommer att komma väl till pass när ICC, som i år firar 100 år, växlar upp arbetet för att möta de globala utmaningar vi ser i det kommande århundrandet.

Fredrik Persson, ordförande ICC Sweden;

Vi är mycket stolta och glada över att Fredrik Cappelen idag blivit invald i ICC:s styrelse. Hans breda erfarenheter från näringslivet och hans unika inblick i ICC gör honom särskilt väl positionerad att föra fram näringslivets behov och synpunkter på denna globala arena ur ett nordiskt perspektiv. Svenska företag är frihandelsvänliga och värnar om öppen konkurrens eftersom det bidrar till utvecklingen i samhället – med Fredrik i styrelsen blir det lättare att föda in detta budskap i hela organisationen.

Fredrik Cappelen:

ICC har en unik möjlighet att mobilisera näringslivet och accelerera arbetet för att bidra till hållbara samhällen. Företag av alla storlekar och från alla sektorer bidrar till de globala diskussioner som ICC är med i, vilket skapar enorma möjligheter för näringslivet att bidra. Vi är en global organisation som också har möjlighet att verka lokalt för att maximera näringslivets bidrag till en hållbar utveckling som kan bygga välfärd världen över.

Jag känner mig hedrad över att ha blivit invald och ser mycket fram emot att vara med och göra näringslivets röst hörd och att verka för ett ännu starkare ICC.

ICC grundades för 100 år sedan, precis efter första världskriget, av en grupp entreprenörer som var övertygade om att öppenhet för handel, idéer och kompetens, skulle stärka internationella relationer och förhindra nya krig från att bryta ut. Sedan dess har multilaterala samarbeten i en enorm hastighet bidragit till att minska global fattigdom, och lyfta levnadsstandarden för människor världen över. Moderna utmaningar som ICC:s styrelse står inför är växande protektionism och krisen i Världshandelsorganisationen (WTO) som riskerar att bryta ner det multilaterala handelssystemet.

Den svenska kopplingen till ICC sträcker sig ända till organisationens grundande för 100 år sedan, då bankmannen KA Wallenberg var en av pådrivarna i organisationens bildande. Mellan 2006 och 2008 var hans ättling, Marcus Wallenberg, ordförande.

Kontakt: Kajsa Persson-Berg, Communications Manager, ICC Sweden. Mejl: kajsa.persson-berg@icc.se, tel. +46 (0) 76 103 7878