Samtidigt som många företagsledare vet vilken roll öppenhet för globala flöden av handeln och idéer spelar är det få som deltar i den offentliga debatten. För att hjälpa till att hitta förklaringssätt har ICC Sweden tagit fram ett material i form av ett presentationsunderlag och kortfilmen Den Globala Fabriken. Materialet finns fritt tillgängligt på den dedikerade sidan Trade Matters för alla som vill ha nya verktyg att förklara vad modern handel gör för nytta i samhället.

Tanken med materialet är att det ska vara tillgängligt för alla och gå att använda på flera olika sätt. Det består av filmen, en powerpointpresentation och ett talmanus som går att anpassa efter målgrupp. Presentationen, ett PowerPoint-dokument, är enkelt att anpassa efter målgrupp då det är uppdelat i avsnitt som går enkelt att navigera mellan när man är inne i presentationsläget. I materialet följer även med ett talmanus och tips på hur man använder presentationen.

Filmen lanserades på ett seminarium om modern handel den 27 september. Temat var hur modern handel ser ut – hur har handeln utvecklats och hur kommer den att fortsätta att utvecklas?

Lena Johansson, generalsekreterare på ICC Sweden och Kajsa Persson-Berg, Communication Manager på ICC Sweden, visade materialet och gav tips på hur det kan användas. Lena Johansson, talade också om hur tjänstefiering och utvecklingen av digitala tjänster radikalt har ändrat möjligheterna att handla. Världshandeln har därmed förändrats i grunden. Faktum är att exporten av tjänster idag bidrar lika mycket till svensk ekonomi som exporten av varor.

Kommenterade gjorde Cemille Üstün, näringspolitisk expert på Almega. Vad händer när företag agerar protektionistiskt på sin egen marknad?

Patrik Tingvall, chefekonom på Kommerskollegium var inbjuden att prata om det aktuella handelsläget och vilka slutsatser och analyser som Kommerskollegium drar av detta. Han berättade om deras senaste rapport om frihandelsavtal där de kan dra slutsatsen att ju djupare och mer omfattande typ av avtal, desto större effekt på handeln. Bland annat ser man i rapporten att det går att säga att många typer av frihandelsavtal ger en dubbel, eller till och med ännu större, effekt på handel.

Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M) kom med ett inlägg från Brysselhorisonten och berättade om hur EU-parlamentet arbetar med frihandelsfrågor och frihandelsavtal.

Filmen Den Globala Fabriken och presentationsmaterialet finns tillgängligt att se och ladda ner här: http://icc.se/tradematters