Som gästtalare vid ICCs första styrelsemöte 2016 gjorde Moderaternas ekonomiske talesman Ulf Kristersson en presentation som engagerade styrelsemedlemmarna till diskussion. Presentationen handlade om det ekonomiska läget och framtidsutsikter. Styrelsen poängterade särskilt ICCs roll och det globala arbetet med att förenkla internationell handel som särskilt viktigt i sammanhanget.

Diskussionen rörde sig mycket om migrationsströmmarna och dess påverkan på ekonomin.

Man enades om nödvändigheten av möten mellan politiker och näringslivet för bättre förståelse.