Med anledning av dagens händelser har ICC publicerat ett uttalande i vilket vår globale generalsekreterare John Denton å det globala näringslivets vägnar bestämt fördömer den ryska invasionen av Ukraina och Rysslands brott mot internationell rätt. Uttalandet pekar också på de direkta konsekvenser som invasionen kommer att få på den globala ekonomin och internationell handel.

ICC statement on Russia – Ukraine conflict

ICC Secretary General John W.H. Denton AO:

“As an organization founded to promote peace and prosperity by advancing international trade and the rule of law, we condemn Russia’s breach of international law in the strongest possible terms. We call on Russia to immediately cease military action, withdraw its forces from Ukraine and revert to diplomatic means.

“Russia’s invasion of Ukraine will undoubtedly have significant repercussions for global supply chains in the weeks and months ahead. The likely impact on energy and food markets is already well known – but we also see a deeper risk of disruption to manufacturing globally across a broad range of sectors. 

“Setting aside the effect of sanctions, there’s a heavy risk that the production of semiconductors, automobiles and medicines will be severely impacted by the disruption of legitimate business activities in Ukraine – which, in recent years, have become a key supplier of essential metals and raw materials into global value chains.”

“We recognize that governments will inevitably move to tighten sanctions on Russia following this morning’s events. We urge the G7 to ensure that any such measures are carefully and closely coordinated. And, moreover, urge all governments to work with their local businesses to identify means to mitigate the risks of supply chain disruptions from all and any necessary measures to resolve the crisis in Ukraine.”  

Utöver de direkta följderna som den ryska invasionen har på världshandeln finns det också mer långsiktiga efterverkningar:

ICC Sveriges generalsekreterare Susanna Zeko: 

”Det är viktigt att den ytterligare osäkerhet som nu uppstår inte förstärker de diskussioner om att flytta hem produktion som blossade upp under coronapandemin. Det riskerar att bli en nedåtgående spiral. Mindre globalisering, mindre handel och minskad ekonomisk integration mellan världens länder och regioner skulle undergräva internationellt samarbete, öka instabiliteten och leda till mer spänningar och konflikter i världen när de ömsesidiga beroenden som handeln skapar försvinner. Därför är det viktigt att fortsätta värna handeln i ett globalt perspektiv samtidigt som åtgärder vidtas mot Rysslands agerande.

Från ICC:s sida arbetar vi nu för att se över hur vi i vår egen verksamhet kan adressera de utmaningar som uppstår till följd av invasionen. Vi kommer att vidta följande åtgärder:

  • Göra allt i vår makt för att säkerställa säkerheten för ICC:s anställda i Kiev.
  • Tillsätta en arbetsgrupp som kommer att analysera de bredare organisatoriska utmaningar som konflikten kan innebära för ICC.
  • Arbeta tillsammans med politiker och beslutsfattare för att minimera den negativa effekten av de åtgärder som nu vidtas mot Ryssland, såsom ekonomiska sanktioner, på världen i övrigt.
  • I nära konsultation med vårt globala nätverk identifiera de övriga policyfrågor där ICC kan bidra för att motverka onödiga störningar i världshandeln.”