ICC och International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) höll nyligen sin årliga gemensamma konferens om byggkontrakt och tvistlösning i Tbilisi, Georgien. Över 100 deltagare från 29 länder fördjupade sig under två dagar i frågor om tvistlösning och byggkontrakt. Bl.a. diskuterades ICC:s skiljedomsförfaranden, FIDIC-kontrakt och förfaranden för fordringar och tvister inom byggsektorn. Dessutom var konferensen en möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med branschkollegor om praktiska, grundläggande tekniker och strategier för hur andra utövare närmar sig och klarar av utmaningar.

Paneldiskussionerna fokuserade på ett brett spektrum av ämnen, bland annat hur ICC:s Emergency Arbitrator Provisions fungerar i byggnadskontexten, verkställighet och verkställbarhet av skiljedomstolens beslut av skiljedomar i olika jurisdiktioner, samt hur man praktiskt arbetar med FIDIC-kontraktens klausuler för tvistlösning.

Georgiens justitieminister Thea Tsulukiani och domare i Högsta Domstolen Nino Bakakuri framhävde betydelsen av sunda tvistlösningsmekanismer för byggprojekt. ICCs Skiljedomstol och Georgiens regering kommer att underteckna en överenskommelse (MoU) med syfte att stärka samarbetet och vidareutveckla områden av gemensamt intresse före årets slut. Detta blir särskilt viktigt för utvecklingen av skiljedomsarbetet i det geografiskt viktiga Georgien, som ligger bra till för att hantera tvister som uppstår i projekten kring Kinas Belt and Road-initiativ.