ICC:s internationella Banking Commission utkom 2014 med ett vägledande papper om sanktioner och dess påverkan på handelstransaktioner och ICC:s trade finance-regler. Mot bakgrund av det pågående kriget i Ukraina och de omfattande sanktioner som nu införts från många håll som ett svar på Rysslands agerande har ICC:s internationella Banking Commission nu utkommit med en konsoliderad version av vägledningsdokumentet tillsammans med ett tillägg från 2020. Vägledningen består i hur banker bör tänka kring sanktionsklausuler och bästa praxis.

Ladda ner Consolidated ICC Guidance on the use of sanctions clauses in trade finance-related instruments subject to rules » 

På Kommerskollegium finns aktuell information om vilka sanktioner som införts. Läs mer »

För medlemmar:
Under mars erbjuder vi alla medlemmar i ICC att kostnadsfritt ta del av ICC Academy-kursen Introduction to Trade Finance Compliance. För mer information om hur du tar del av erbjudandet, vänligen kontakta Kajsa Persson-Berg.