I takt med den ökande användningen av AI ökar också antalet frågor om vem som bär ansvaret för AI-genererat innehåll. Mot denna bakgrund har Internationella Handelskammaren (ICC) nu förtydligat att befintliga regler även gäller reklam och marknadskommunikation som skapas med hjälp av AI.

ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, känd som ”Marknadsföringskoden”, har varit den globala standarden för etik inom området sedan 1937. Koden tillämpas både av Reklamombudsmannen och i domstolar i Sverige.

I sitt förtydligande understryker ICC att koden är teknik- och medieneutral. Det innebär att marknadskommunikation som skapas, ändras eller sprids med hjälp av AI måste uppfylla samma standarder som annan marknadskommunikation.

Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC Sverige
– Även om AI känns nytt, spännande och kanske lite skrämmande, förändrar det ingenting i ansvarsfördelningen. Som marknadsförare har man alltid det yttersta ansvaret för att säkerställa att kommunikationen till marknaden lever upp till kraven på etik, trovärdighet, laglighet och att den är fri från stötande innehåll.

ICC uppmanar alla marknadsförare och involverade aktörer inom reklambranschen som designar, skapar, levererar eller kontrollerar marknadsföringskommunikation genom användning av AI, algoritmer och andra automatiserade teknologier att följa Marknadsföringskoden och fortsätta producera ansvarsfull marknadsföringskommunikation oavsett medel som används.

Relaterat
Via ICC:s globala utbildningsplattform erbjuds två digitala kurser i ICC:s marknadsföringsregler: en grundläggande kurs om Marknadsföringskoden och en mer specialiserad om miljö- och klimatpåståenden i reklam. Läs mer här: ICC Academy

Not: Den här artikeln har delvis genererats med hjälp av AI.

Stockholm / 19 april 2024