Vid ICC World Council godkändes en ny visuell identitet för ICC globalt, och du kommer därför se att ICC får ett helt nytt utseende. Genom en mer levande profil ska bl.a. vårt enorma nätverk av fler än 45 miljoner företag i över 130 länder tydligare lyftas fram. Även ICC Sveriges kanaler kommer inom kort att genomgå en utseendemässig förändring.

Vad som inte förändras? Vårt mer än hundraåriga arbete för att underlätta internationell handel och främja fredliga relationer, såklart!