Världshandelns snabba utveckling under decennierna före finanskrisen har väsentligt förbättrat ekonomin och levnadsstandarden i västvärlden. Det är en föga förvånande slutsats i en rapport om globaliseringens nytta för företag och konsumenter, gjord av Fredrik Erixon på ECIPE.

I rapporten summeras centrala resonemang om nyttan med öppenhet och konkurrens över landgränser, men här lyfts också konkreta fakta och exempel. Rapporten bygger på utvecklingen under de tre decennier före finanskrisen då världshandeln ökade betydligt mer än BNP.

  • I ekonomier som är öppna för internationell konkurrens har arbetare högre löner och bättre arbetsvillkor. Dessutom har reallönerna ökat mer.
  • Den internationella konkurrensen har pressat priserna och höjt kvaliteten, så att konsumenterna får mer för pengarna,
  • För kapitalvaror i form av hushållsprodukter har produktions- och handelsmönster förändrats kraftigt under perioden. Produktionen har flyttat och den internationella handeln har ökat väsentligt. En analys av prisutvecklingen visar att dessa produkter har ökat betydligt mindre i pris än den allmänna prisutvecklingen.
  • Produktiviteten har ökat snabbare i sektorer som är utsatta för internationell konkurrens.

Klicka på länken för att läsa hela rapporten: http://ecipe.org/publications/the-economic-benefits-of-globalization-for-business-and-consumers/