Maria Mossenberg, Director of Corporate Affairs & Engagement, L’Oréal Norden, presenteras idag som ny ordförande i ICC Sveriges kommitté för Marknadsföring. Tillsammans med vice ordförande, Helén Waxberg, Partner, Helén Waxberg Advokat, kommer Maria att leda arbetet för att stärka självregleringens roll i att säkra ansvarsfull marknadskommunikation.

Ett av kommitténs huvudsakliga arbetsområden är att bidra till utvecklingen och uppdateringen av ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation (Marknadsföringskoden), vilket är ett internationellt erkänt ramverk som hjälper företag att säkerställa att deras marknadskommunikation är etisk och ansvarsfull. Marknadsföringskoden ligger också till grund för lagstiftning och etiska bedömningar av marknadsföring genomförda av självreglerande prövningsorgan världen över. I Sverige genomförs dessa granskningar av Reklamombudsmannen (RO).

Marknadsföringskoden täcker in alla sorters marknadskommunikation, och innehåller dessutom särskilda riktlinjer för bland annat alkoholreklam, mat- och dryckesreklam, hållbarhetspåståenden samt marknadsföring gentemot barn och ungdomar.

På initiativ av den svenska kommittén pågår just nu ett arbete internationellt med att uppdatera Marknadsföringskodens hållbarhetsbilaga för att därmed skapa tydligare riktlinjer för hur företag kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

”Jag ser fram emot att leda ICC:s arbete för ansvarsfull marknadsföringHållbarhetsfrågan ligger högt prioriterad hos företagen och kunder och konsumenter kräver att få veta vad företagen står för och vad de gör för att bevara jordens resurser. Hållbarhet har därmed blivit en viktig fråga i företagens konversation med intressenterna, och det var nödvändigt att tydliggöra spelreglerna för hur man kommunicerar kring sina miljömässiga- och sociala åtaganden. Den uppdaterade hållbarhetsbilagan förväntas tas i bruk runt årsskiftet ” säger Maria Mossenberg

Kommittén utgörs av experter från ICC Sveriges medlemsföretag och -organisationer. För mer information om arbetet i kommittén hänvisar vi till ICC Sveriges policyansvarige, Henrik Blomqvist, henrik.blomqvist@icc.se