Det blir allt svårare att skilja på äkta och oäkta varor, vilket skapar problem för tull och rättsväsende. För att hjälpa dem i arbetet mot förfalskningar arrangerade ICC Sweden under onsdagen, tillsammans med Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG) och React, ett globalt nätverk mot piratkopiering, en utbildningsdag. Under en s.k. speed dating fick personal från bl.a. Tullen och Polisen träffa olika varumärkesinnehavare som visade upp sina äkta produkter bredvid förfalskade varianter, och pekade ut särskilda kännetecken att leta efter.

Ett av företagen som deltog under dagen var Fjällräven, som berättade att de stoppat ca 340 webbsidor som sålde förfalskade Kånken-ryggsäckar – bara under de senaste tre månaderna. Den illegala verksamheten på webbsidorna är illa nog, men det utsätter också privatpersoner för risker då de lämnar över sina bankuppgifter för att betala för den förfalskade varan.

Förutom att de inkräktar på företags immaterialrätt kan piratkopierade varor utgöra en fara för användare. Detta då de inte genomgår samma kontroller som äkta produkter. Under 2017 uppskattas det att det cirkulerade 31 miljoner artiklar som inkräktar på företags immaterialrätt, endast inom EU. Av dessa artiklar utgör förfalskade livsmedel den största delen, 24 %, följt av leksaker (11 %) och cigaretter (9 %).

För att öka kunskapen om hur piratkopiering orsakar både ekonomisk och social skada skapades ICCs initiativ Business Action to stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP). Läs mer om BASCAP här.