Vilka problem och hinder som finns i handeln mellan Sverige och USA ska diskuteras vid ett möte mellan länderna den 23 maj. Inför mötet har Kommerskollegium fått regeringens uppdrag att fånga upp företagens upplevda handelshinder och svårigheter i handeln med eller i USA. Företag kan nu lämna synpunkter och önskemål inför mötet.

Under mötet kommer bland annat svenska företags upplevda problem att göra affärer med och i USA att tas upp. Problemen kan gälla handel med varor och tjänster samt investeringar. Syftet är att hitta lösningar för att ta bort hindren och underlätta för företagen. Informationen från företag kommer att användas som underlag för dialogmötet mellan Sverige och USA.

Om ditt företag stött på något hinder för handeln beskriv problemet tydligt, gärna på engelska. Frågor som kan fungera som stöd när ditt företag ska ge en problembeskrivning:

  • Vilka varor, tjänster eller investeringar är berörda?
  • Gäller företagets problem någon specifik lag eller reglering?
  • Har ditt företag själv eller med hjälp av svenska ambassaden eller EU-kommissionen  redan tagit upp problemet med de ansvariga myndigheterna i USA?  Om så är fallet, har det gett något resultat?

För att lämna in uppgifter kan man fylla i en enkät som finns att ladda ner här.

Vid frågor, eller för mer information, kontakta Kommerskollegiums ämnesråd Anna Sabelström, kontaktuppgifter hittas här.