1 JULI 2022
STOCKHOLM/PARIS
PRESSMEDDELANDE

HON TAR EN LEDARROLL I ICC:S KOMMISSION FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Hema Lehocky, Chief Ethics & Compliance Officer, AFRY, har utsetts till vice ordförande för Internationella Handelskammarens, ICC, globala kommission CR and Anti-Corruption. Kommissionens syfte är att bevaka och bidra till policyutvecklingen inom ramen för antikorruption och ansvarsfullt företagande.

Hema har länge varit engagerad i ICC:s policyutvecklande arbete. Nyligen ledde hon tillsammans med Manuel Castelo Branco, Dispute Resolution Counsel, Linklaters, framgångsrikt arbetet med att uppdatera ICC:s visselblåsarvägledning, en global vägledning för upprättandet av visselblåsarsystem.

I rollen som vice ordförande kommer Hema att stötta arbetet för att utveckla och påverka policy som underlättar för företag att göra hållbara internationella affärer. Genom hennes roll i kommissionen stärks också det svenska näringslivets inflytande i frågor om antikorruption och mänskliga rättigheter.

Hema Lehocky:
– Jag är mycket glad över mitt nya uppdrag i ICC. Jag finner det högst inspirerande att delta i internationellt samarbete och hoppas kunna bidra med min erfarenhet. Arbetet som kommissionen gör påverkar så många andra områden, inte minst förmågan att bekämpa orättvisor, uppnå miljömålen och stärka förtroendet i företagens engagemang.

ICC:s arbete för företags ansvarstagande sträcker sig långt bak i tid. Bland annat gav organisationen redan 1977 ut sina regler för att bekämpa korruption – de första antikorruptionsregler som utvecklats av näringslivet, för näringslivet. Tack vare engagemanget för företags sociala ansvarstagande har ICC sedan 1946 konsultativ status i FN:s kommitté för ekonomiska och sociala frågor (ECOSOC).

Under pandemin har kommissionen bland annat publicerat flera vägledningar om vilka åtgärder företag kan vidta för att säkerställa skydd av anställda och deras familjer.

Henrik Blomqvist, tf generalsekreterare, ICC Sverige:
– Med sin mångåriga erfarenhet på området – även några år inom ICC:s brottsbekämpande verksamhet i London – kommer Hema att bidra till att stärka kommissionens arbete och att fortsätta underlätta för företag att göra ansvarsfulla affärer. Hon ledde förra året framgångsrikt arbetet med att uppdatera vår visselblåsarvägledning och är väl positionerad att vara ledande även när kommissionen nu planerar att inleda en översyn av ICC:s övriga verktyg för att bekämpa korruption.

Kontaktperson: Kajsa Persson-Berg, kommunikationschef, ICC Sverige, kajsa.persson-berg@icc.se, tel. 0761037878