Att EU:s medlemsländer undviker avvikande nationella regleringar är helt centralt för att europeiska företag och individer verkligen ska få tillgång till en digital inre marknad. Det skriver ICC Sweden i ett brev till justitieminister Morgan Johansson idag. Harmonisering av regelverket gör det enklare för företag att göra affärer, och bidrar därmed till öka den ekonomiska utvecklingen inom EU. Utskicket av brevet, som även skickades till Datainspektionen, koordinerades med liknande utskick från ICC-kontor i hela Europa.

ICC Sweden har tidigare skickat ett brev till Datainspektionens dåvarande generaldirektör, Kristina Svahn Starrsjö, och bl.a. påtalat vikten av att implementeringen av GDPR inte leder till onödiga hinder i internationell affärsverksamhet.

Läs brevet till Morgan Johansson här. 

Gränsöverskridande dataflöden är helt centralt för modern produktion, och är därför ett av ICC:s prioriterade områden. För att läsa mer om hur ICC uttalat sig på området, klicka här.