Krisen i WTO, utländska direktinvesteringar i Sverige, och relationen mellan USA och Kina – det senaste överstyrelsemötet i ICC Sverige erbjöd en chans för ledamöterna att diskutera aktuella handelspolitiska frågor med utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Ministern uttryckte uppskattning för möjligheten att hålla en nära och kontinuerlig dialog med ICC Sverige. Hon efterfrågade även fler konkreta exempel på vad företag skulle förlora om WTO försvann. Vad skulle kostnaden bli? Hur skulle möjligheterna till internationellt företagande minska?

Under mötet deltog även Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, och gav sin bild av hur återhämtningen efter coronakrisen bör ske. Den globala handelspolitiken befann sig i ett formativt skede redan innan krisen, vilket bara har förstärkts av pandemin. Vad krävs för att handeln ska återgå till normala flöden och hur kan vi säkerställa att Sverige är med och bidrar till att detta blir en nystart för den globala handelspolitiken?

Avslutningsvis uppdaterade ICC:s globala generalsekreterare John Denton överstyrelsen om hur ICC har mobiliserat samtliga resurser för att motverka de negativa effekterna av coronakrisen. Bland annat samarbetar man med WHO för att säkerställa att organisationen har tillgång till information som underlättar utvecklingen av relevanta rekommendationer för regeringar och näringsliv. John berättade även om den globala SOS-kampanjen som fokuserar på hur SME-företag kan stöttas genom coronakrisen, samt hur ICC planerar att arbeta framgent. Mer information om ICC:s arbete under COVID-19 återfinns här »

Under mötet informerade generalsekreterare Susanna Zeko om hur ICC Sverige ställt om arbetet under coronakrisen. För att se vilka policy och rekommendationer som utvecklats de senaste månaderna, klicka här »

ICC:s överstyrelse ansvarar för att staka ut våra prioriteringar i den svenska organisationen. I överstyrelsen ingår:

Direktör Katarina Ageborg AstraZeneca
Ordförande Björn Alvengrip Transportföretagen
Direktör Charlotte Barnekow Länsförsäkringar Stockholm
Direktör Ylva Berg Business Sweden
Ordförande Hans Biörck Skanska
Ordförande Fredrik Cappelen Dometic
Ordförande Peter Clemedtson PwC
Ordförande Urban Edenström Stockholms Handelskammare
Direktör Rikard Engström Svensk Sjöfart
Direktör Jonas Gustavsson AFRY
Direktör Erik Haegerstrand Bonnier Group
Advokat Peder Hammarskiöld Hammarskiöld & Co
Direktör Anna-Karin Hatt LRF
Direktör Andreas Hatzigeorgiou Stockholms Handelskammare
Direktör Jens Henriksson Swedbank
Direktör Carina Håkansson Skogsindustrierna
Direktör Jan-Olof Jacke Svenskt Näringsliv
Direktör Karin Johansson Svensk Handel
Direktör Dennis Jönsson Alfa Laval
Ordförande Laurent Leksell Elekta
Direktör Hans Lindberg Bankföreningen
Direktör Christina Lindenius Svensk Försäkring
Direktör Martin Lundstedt Volvo Group
Direktör Carl Mellander Ericsson
Ordförande Fredrik Persson Svenskt Näringsliv
Direktör Elisabet Salander Björklund
Ordförande Hans Stråberg Atlas Copco
Direktör Per Strömberg ICA Gruppen
Direktör Johan Söderström ABB
Direktör Helena Waker Association of Trade Partners Sweden
Ordförande Marcus Wallenberg SEB
Direktör Stefan Widing Sandvik
Direktör Anna Wikland Google
Direktör Kina Wileke Volvo Group
Direktör Klas Wåhlberg Teknikföretagen
Direktör Carina Åkerström Handelsbanken