Världen står inför en förändring från en linjär till en cirkulär ekonomi. Handeln har en avgörande roll i omställningen och det krävs åtgärder både i näringsliv och politik. Det var slutsatserna av ett seminarium om handel med avfall som ICC Sweden arrangerade under förra veckan.

Under seminariet diskuterades att vi i dag förbrukar för mycket av jordens resurser, varför vi måste förändra våra konsumtions- och produktionsmönster. Vi behöver minska läckagen i produktionen och öka nyttjandegraden av de produkter vi tillverkar. Dessa förändringar behöver genomföras på global nivå.

Näringslivet behöver utveckla resurseffektiva affärsmodeller. Det bör finnas ett hållbarhetstänk i hela affärsmodellen, från design, produktion och användning till återvinning. Samtidigt bör regeringar skapa incitament och marknadsförutsättningar för resurseffektiva affärsmodeller.

Det finns redan idag en global varumarknad för exempelvis avfall men den kan bli ännu större. På längre sikt kan även hållbarhetsexpertis bli en tjänst som man kan handla med i den internationella tjänstehandeln.