Alla är överens om att företagen ska beskattas där värdet skapas – men var skapas värdet i nya affärsmodeller? Det sker genomgripande förändringar i det internationella skattelandskapet just nu – och det går snabbt. Osäkerheten är därmed stor.

För företagen är det av oerhört stor vikt att skatter är förutsägbara. Företag måste veta vad som gäller när beslut ska fattas. Osäkerhet om detta är ett hot mot investeringar och jobbskapande.

Detta var frågor som diskuterades på ICC Swedens skatteseminarium i veckan.

Aktuella EU-förslag om digital beskattning ändrar grunden för företagsbeskattningen. Den amerikanska skattereformen sänker USAs bolagsskatt till OECD-snittet och ökar attraktionskraften för investeringar. Den har därmed stora effekter även utanför USA. Vi har generellt sett en internationell skattedebatt som präglas av ökad protektionism och konkurrens om företagens investeringar.

Krister Andersson, Intare AB, internationell skatteexpert, redogjorde för USAs skattereform och poängterade att den har många positiva inslag. Den har dock vissa protektionistiska inslag, även om de är betydligt mindre än i de ursprungliga förslagen.

Jan-Olof Jacke, VD för Astra Zeneca AB, poängterade att kompetensen är det viktigaste vid en investering i en forskningsintensiv bransch som läkemedel, men att skattesituationen naturligtvis också har betydelse.

Frågan om var det beskattningsbara värdet uppstår i den digitala och globala ekonomin är komplex, visade Björn Nordgren, PwC. Han gick igenom hur digitaliseringen har förändrat såväl produktion, distribution som själva produkten, på ett sätt som gör det allt svårare att avgöra var värdet skapas – och därmed var beskattningen ska ske.

Är det vid ritbordet, på FoU-avdelningen, i produktionen, eller skapas värdet vid försäljning? Tydligast är det i EU-förslaget om att införa en s k Digital Sales Tax. Det finns alltså en tendens till större del av beskattningen sker i konsumtionslandet. För Sverige finns det stora risker med sådana förändringar.