I veckan lanserade ICC ett policydokument som betonar betydelsen av innovation och det immateriella rättigheterna i innovationsprocessen i kampen mot klimathotet. Lanseringen sker just när världens alla ledare samlats för att nå ett internationellt avtal om hur vi gemensamt ska minska klimatpåverkan.

I policydokumentet trycker ICC på behovet av att definiera tydliga riktlinjer som attraherar innovationer, främjar investeringar och stimulerar såväl gränsöverskrivande som nationella tekniksamarbeten. Andra förslag på åtgärder är skatte – och finansiella incitament för att ökad forskning och utveckling. För att främja partnerskap mellan offentlig och privat sektor är det av stor vikt att skapa ett stabilt ramverk som underlättar teknikutvecklingen och tar hänsyn till den rådande miljöregleringen.

Ta del av hela policydokumentet här.