Som ett led i arbetet för att öka transparens för skiljeförfaranden offentliggjorde ICC tidigare i år ett unikt samarbete mellan ICC:s Skiljedomstol och sökmotorn Jus Mundi. Nu har de första skiljedomarna med tillhörande dokumentation publicerats på sökmotorn som är specialiserad på internationell rätt och tvistlösning.

I uppdateringen av ICC:s Skiljedomsregler infördes 2019 en opt-out-modell för publicering av ICC:s skiljedomar. Det innebär att samtliga ICC:s skiljedomar publiceras offentligt två år efter delgivande till parterna om dessa inte meddelat invändningar mot publiceringen. All persondata i såväl skiljedom som relaterat material anonymiseras eller pseudonymiseras.

Ta del av de publicerade skiljedomarna hos Jus Mundi.