Sedan sanktionerna lyftes från Iran har landet långsamt öppnats upp för handel med andra länder. Men det finns många svårigheter kvar. Detta diskuterades på ett seminarium om handelsförutsättningar och skiljedom i Iran som arrangerades av Stockholms Handelskammare, Tehran Regional Arbitration Centre, Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare och ICC Sweden.

Flera sanktioner finns fortfarande kvar och det är viktigt att följa utvecklingen inom området. Trots att de gör affärerna mer krångliga är de överkomliga om man är väl insatt i marknaden menade talarna och påpekade att Iran egentligen inte är en svårare marknad än andra högriskländer.

Däremot är finansiering och hanteringen av transaktioner betydligt svårare. Det gör det svårt att bedriva handel med landet i och med att få banker erbjuder sina tjänster när det handlar om Iran. Exempelvis hanterar ingen global bank sådana ärenden framkom det under seminariet. De få banker som erbjuder sina tjänster kan därför inte tillgodose efterfrågan som finns hos företagen.

Trots svårigheterna visade företagen på seminariet ett stort intresse för landet. Iran har goda möjligheter och en stor potential. Landet har en befolkning på ca 80 miljoner invånare och många välutbildade unga. Det finns även en stor efterfrågan på utländska varor. Lyckas man överkomma svårigheterna så kan affärer med Iran bli väldigt lönsamma.