Emma Ihre, Head of Sustainability på Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt ordförande för Global Compact Network Sweden har utsetts till ny vice ordförande för ICC Sveriges hållbarhetskommitté.

Kommittén, som leds av Lena Hök, SVP Sustainability på Skanska, är ICC Sveriges största kommitté med drygt 100 företag representerade. Kommittén har ett stort engagemang och har bland annat drivit på för att lyfta kopplingen mellan cirkulär ekonomi och internationell handel till ICC:s internationella policyagenda.

ICC:s hållbarhetsarbete grundar sig på insikten att välmående och långsiktigt konkurrenskraftiga företag är hållbara. Internationell handel är en förutsättning för att uppnå hållbarhet – ekonomisk, miljömässig och social – genom att skapa arbetstillfällen, sprida gröna innovationer och bygga välstånd globalt.