Det internationella näringslivet betonar under ministermötet den enorma betydelsen ett WTO-avtal skulle ha, inte minst för utvecklingsländer. Multilaterala liberaliseringar, genom ett WTO-avtal, ger de bästa förutsättningarna för företags internationella handel och konkurrens. Då kan handeln göra som mest nytta. Prioriteringen av WTO hindrar inte att ICC även engagerar sig för framgång i andra frihandelsavtal, särskilt stora och omfattande avtal, som TTIP och TPP.

En av fördelarna med ett WTO-avtal är dock att det utsträcks till alla medlemmar och att det därför är det bästa för utvecklingsländer – och därmed även för fattigdomsbekämpning. Inför Nairobi är handelns betydelse för fattigdomsbekämpning ett huvudbudskap från ICC och många andra internationella näringslivsorganisationer.

ICC betonar också behovet av att nya frågor behöver hanteras i WTO-systemet, samtidigt som mötet bör komma fram till hur kvarvarande frågor från Doharundans agenda ska hanteras. Tyvärr är utsikterna för ett omfattande avtal inte ljusa inför ministermötet; ett begränsat Nairobi-paket är det enda realistiska resultatet. Framgångar i anslutning till ministermötet kan dock vara en utvidgning av det plurilaterala informationsteknologiavtalet, ITA, samt vissa uttalanden om miljövaror.

mc10logo_lrg

Följ oss via direkt Twitter under ministermötet. För mer information kan du läsa ICC:s sammanfattade diskussion från dag 1 samt dag 2 av ministermötet.