Flera svenska företag representerade när Världshandelsorganisationen, WTO, tillsammans med ICC bjuder in till dialog för att identifiera näringslivets prioriteringar för utvecklingen av internationell handel.

Genom åren har Världshandelsorganisationen, WTO, stundvis kritiserats för att vara frånkopplat från de aktörer som faktiskt agerar under WTO:s regelbok: företagen. För att överkomma detta utvecklade ICC och WTO Trade Dialogues – forumet där WTO-ambassadörer och ledande företagsrepresentanter kan mötas och diskutera näringslivets behov och utmaningar. När årets upplaga av Trade Dialogues går av stapeln sker det med flera svenska företagsrepresentanter på deltagarlistan. I år fokuserar forumet på tre delar: WTO:s agerande under coronapandemin, möjliga resultat av höstens ministerkonferens (MC12), samt WTO:s framtida arbetsprogram.

WTO har under de senaste åren misslyckats med att anpassa sig till näringslivets förändrade behov, vilket har lett till att regelverket idag till stor del är utdaterat eller bristfälligt. I stället för att underlätta internationell handel, skapar det onödig byråkrati och gör det svårare att göra affärer. För ICC, som utgör näringslivets röst i globala handelsdiskussioner, är det därför en nyckelfråga att WTO reformeras för att säkerställa dess möjlighet att utveckla uppdaterade globala spelregler för internationell handel.

För att gynna konstruktiv och förtroendefull dialog är Trade Dialogues ett slutet evenemang med ett strikt begränsat antal deltagare. Från Sverige har två ordinarie deltagare bjudits in: Stina Wallström, Director Regulatory Affairs, IKEA och Magnus Schöldtz, Senior Advisor, Wallenberg Foundations. Dessutom deltar ICC Sveriges generalsekreterare Susanna Zeko och policyansvarige Henrik Blomqvist tillsammans med Anna Stellinger, chef för internationella frågor på Svenskt Näringsliv, som observatörer.

Stina Wallström om vilka budskap hon lyfter vid dagens möte:
– Jag försöker lyfta vikten av att WTO fokuserar på att eliminera tekniska handelshinder. Det kommer att bli ännu viktigare i omställningen till en cirkulär ekonomi. Varor och material, både använda och nya, måste kunna handlas fritt över gränserna om vi ska lyckas skapa en ny ekonomi där varje produkt ses som en materialbank för framtida produkter.

Magnus Schöldtz:
– Vid dagens Trade Dialogues kommer jag särskilt att lyfta vikten av WTO-reformer. WTO:s medlemmar måste enas om uppdaterade regler som fungerar för modern handel. Endast då kan WTO skapa den förutsägbarhet och trygghet som näringslivet behöver för att bidra till ekonomisk utveckling och välstånd globalt. 

ICC Sverige följer utvecklingen inom WTO nära, och kommer inför höstens ministerkonferens att ge medlemmar flera möjligheter att fördjupa sig i WTO:s utveckling. Redan nästa vecka, den 30 juni, har kommittén Handel och investeringar kallat till ett extrainsatt möte för att diskutera ICC:s prioriteringar under MC12 och rekommendationer för hur WTO kan reformeras framöver.