WHO har deklarerat COVID-19 som en pandemi, och det står klart att virusets spridning kommer att få stora effekter världen över.

I ett öppet brev till G20 uppmanar Internationella Handelskammaren nu ledarna för världens största ekonomier att snabbt enas om en omfattande, global handlingsplan för att minimera virusets spridning och de eventuella sociala och ekonomiska konsekvenser det kan komma att medföra. ICC menar att en koordinerad handlingsplan som kan lyfta befintliga och förhindra nya exportförbud och importskatter, kvoter och andra kostnader är ett krav för att säkra tillgången till, och reducera priset på, nödvändigheter som medicin, desinfektionsmedel och tvål.

“Vi ser just nu ett hot utan gränser, och för det krävs gränsöverskridande svar. Att underlätta för medicinska nödvändigheter att nå dit de behövs mest, bör vara en omedelbar prioritet för  G20. Sedan tidigare vet vi att G20 har en unik position som kan initiera kollektiv handling för att stabilisera marknaden”, säger ICC:s generalsekreterare John Denton.

Som representant för 45 miljoner företag i över 100 länder, mobiliserar ICC företag världen över att agera för att minska spridningen av COVID-19 och står vid behov redo att assistera G20 i utformningen av en global handlingsplan som adresserar nuvarande pandemi.

Läs hela brevet här >>