PRESSMEDDELANDE – 

COP27 – Näringslivets uppmaning till förhandlingarna: Nu är inte tiden för sänkta ambitioner!

Den första veckan av FN:s klimatförhandlingar COP27 närmar sig sitt slut. Även om en del förhandlingar rör sig framåt inför nästa veckas ministerförhandlingar är Internationella Handelskammaren, ICC, mycket oroad över rapporter om att flera länder nu visar tecken på att göra avsteg från den uttalade överenskommelsen under COP26 i Glasgow om att hålla Parisavtalets 1,5°C-mål vid liv. Med anledning av detta skickade ICC:s globale generalsekreterare John Denton igår ett brev till samtliga delegationschefer på plats i Sharm el-Sheikh.

De många utmaningar som många länder nu står inför ska inte ses som en ursäkt att göra avsteg från långsiktiga klimatåtgärder, utan snarare som en väckarklocka att genast vidta gemensamma åtgärder för att bygga motståndskraft i en alltmer sammanlänkad värld, skriver Denton.

I brevet upprepar John Denton även ICC:s tidigare budskap att det globala näringslivet fullt står bakom Parisavtalet i sin helhet, och särskilt målet om nettonollutsläpp till 2050 för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C till år 2100.

ICC:s roll i FN:s klimatförhandlingar:
I samband med att UNFCCC 1992 antogs utsågs ICC till officiell fokalpunkt för näringslivets förhandlingsgrupp, Business and Industry NGOs (BINGO). När parterna i konventionen årligen träffas för förhandlingar på COP har ICC därför en framträdande roll och ansvar för att föra det globala näringslivets talan i förhandlingsrummet. I ansvaret ingår också att hjälpa näringslivet att orientera sig i förhandlingsfrågorna, ackrediteringar och praktikaliteterna kring deltagande i konferensen. Läs våra prioriteringar på icc.se/cop27