Ett underlag som förklarar COP21 och underlättar deltagande.

Från den 30 november till den 11 december samlas världens ledare i Paris för att förhandla fram ett globalt klimatavtal. Syftet med förhandlingarna är att få till stånd ett rättsligt bindande avtal om minskade koldioxidutsläpp och ökade resurser till klimatanpassning. För att underlätta deltagande i COP21 och i event som sker i anslutning till förhandlingarna har ICC utvecklat COP21 Business Guide. Utöver praktisk vägledning inför och under COP21 så informerar vi i guiden även om näringslivets prioriteringar och förhoppningar på förhandlingarna samt beskriver näringslivets roll under och efter COP21.

ICC COP21 Business Guide