Vid dagens möte i kommittén för Finansiella Tjänster och Försäkring lämnade Per Johan Eckerberg, Advokat, Advokatfirman Vinge, idag, efter 10 år på posten, över ordförandeklubban till Charlotta Carlberg, Compliance-chef på Folksam Liv. Per Johan har under sin tid som ordförande varit mycket drivande i att göra kommittén till en av ICC Swedens största och mest aktiva. Som medlem både i kommittén och i den planeringsgrupp som säkerställer att kommitténs möten belyser aktuella teman, fortsätter Per Johans ICC-engagemang även framöver.

Charlotta Carlberg har tidigare, bland annat, varit chef för Bolagsjuridik på Folksam, director, ansvarig för försäkringsfrågor på KPMG samt VD på Svenska försäkringsförmedlares förening (Sfm)