Denna nyhet publicerades i augusti 2017.

Näringslivet vill ha en så soft Brexit som möjligt – och näringslivet vill ha stabilitet och förutsägbarhet, sa ICC Swedens generalsekreterare Lena Johansson när hon talade på Europaforum i Hässleholm under måndagen. Problemet är att det inte finns någon soft Brexit. Eftersom Storbritannien ska lämna EU, så lämnar det EU. Det kommer helt enkelt att bli mycket sämre, mycket dyrare och mycket krångligare – för brittiskt näringsliv, för svenskt näringsliv och för näringslivet i resten av EU.

Eftersom näringslivet inte vill ha en Brexit, varken i Storbritannien eller i resten av EU, finns det en risk att de tror, eller åtminstone hoppas på, att en soft Brexit är en möjlighet. De kan förledas att tro det – och fatta fel beslut. Därför är det hög tid för politiker och förhandlare på båda sidor att vara ärliga och tala klarspråk: när det kommer till handel och rörlighet finns det nyanser, men det finns ingen mjuk Brexit!

Men utrymmet i nyanserna måste utnyttjas. Utgångspunkten i Brexit-förhandlingarna måste vara att skapa så goda möjligheter som möjligt för att upprätthålla relationer, affärer och handel mellan EU och Storbritannien. Man ska inte hålla på regler för principens skull. Ändra regeln i fråga, bortse från den, eller tolka den pragmatiskt. Den ekonomiska nyttan för EU – och för Storbritannien – bör styra förhandlingarna.

Tiden går och det blir inte tydligare vad som kan förväntas och vad som kan komma att hända. Det är självklart att den långtgående förutsägbarhet som företagen egentligen skulle önska inte är möjlig idag. Men när ingen förvirring skingras, utan kanske snarare tilltar, och informationen är dålig och motstridig, då ökar risken för ”felbeslut” hos företagen – att de ändrar sina affärsplaner trots att de borde avvakta, eller att de avvaktar trots att de borde byta leverantör eller ändra investeringsbeslut. Näringslivet måste påverka, men måste också få information så att de inser det. Annars är risken att de tror att det ordnar sig ändå