Möjligheten att göra dataöverföringar påverkar
den transatlantiska ekonomin.

Om EU-kommissionen inte lyckas förhandla fram ett nytt så kallat Safe Harbour-avtal riskerar europeiska företag att förlora möjligheten att göra dataöverföringar till USA från och med den första februari. Konsekvensen blir i så fall att handelsförbindelserna över Atlanten skadas, vilket slår mot både företag och kunder.

I ett gemensamt brev med Svenskt Näringsliv och Stockholms Handelskammare uppmanar vi regeringen att ta aktiv roll i förhandlingarna för att säkerställa en snabb och effektiv lösning av den nu uppkomna situationen, då frågan är av stor betydelse för svenska företag och deras konkurrenskraft. Svenska företag behöver snarast:

1. En framförhandlad ny Safe Harbour eller motsvarande.
2. Tydlig vägledning från Europeiska kommissionen och Artikel 29-arbetsgruppen för att kunna planera sin
affärsverksamhet långsiktigt. Dataöverföringsavtal är mycket omfattande och kostsamma att få på plats.
Därför måste omställningsperioder vara väl tilltagna för att inte skada verksamheten.
3. En övergångsperiod på 18-24 månader innan nya EU-regler och -vägledning tas i bruk. I komplexa
situationer bör företag kunna få ytterligare tidsfrist för att genomföra interna förändringar.

Brev till regeringen.

Tidigare i veckan tillställde även organisationerna BusinessEurope, DigitalEurope, US Chamber of Commerce och The Information Technology Industry Council (ITI) – EU-kommissionen och Vita huset en skrivelse om vikten av transatlantiska dataöverföringar och betydelsen av ett nytt Safe Harbor avtal.

Brev till EU-kommissionen och Vita huset.

Mer information om Safe Harbor-principerna och Safe Harbor-domen återfinns att läsa om i artikeln
EU-dom påverkar den transatlantiska ekonomin #SafeHarbor, publicerad i senaste numret
av ICC Business World.

ICC Business World 2015:2