Vid årets politiska högnivåforum, HLPF, för hållbar utveckling som just nu äger rum i FN har ICC Sveriges generalsekreterare Susanna Zeko tillsammans med Lena Hök, SVP Sustainability på Skanska samt Malin Ripa, Head of Sustainability på Axel Johnson utsetts till näringslivsrepresentanter i den svenska delegationen. Uppdraget innebär bland annat att delegaterna följer och kommer med inspel till de olika diskussionerna, samt avrapporterar från utvecklingen i dessa tillbaka till regeringen.

I år fokuserar HLPF på hur en ekonomisk och motståndskraftig återhämtning efter covidpandemin också kan främja ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Susanna Zeko:
– Att Sverige bjuder in flera näringslivsrepresentanter till HLPF visar på den svenska regeringens förståelse för den viktiga roll som näringslivet spelar för att vi ska kunna uppnå den 17 globala målen och Agenda 2030 i sin helhet. Internationell handel och investeringar är avgörande för att sprida innovationer och resurser och säkerställa att ingen lämnas utanför i arbetet mot hållbara samhällen.

Läs mer om HLPF på FN:s hemsida >>>