Internationella Handelskammarens (ICC) årliga undersökning Global Survey on Trade Finance visar en optimism i branschen gällande utvecklingen av trade finance även om utmaningar och störningar förväntas i spåren av Covid-19.

Global Survey Report 2020 – erkänd som världens ledande översyn av trade finance-branschen – baseras på information från cirka 350 respondenter i fler än 80 länder. Årets upplaga inkluderar även kommentarer av internationella experter från Asian Development Bank (ADB), AUSTRAC, Boston Consulting Group (BCG), Coriolis Technologies, HSBC, Kountable, SWIFT och TXF.

Både undersökningen och kommentarerna visar att området fortsätter att utvecklas och bli mer mottagligt för innovationer kring hur internationell handel finansieras, oavsett om det gäller traditionell administration eller nya processer för finansiering av leverantörsleden (Supply Chain Finance, SCF). Den underliggande optimismen som genomsyrat de senaste årens undersökningar kommer igen även i år – liksom ett antal centrala ämnen och fokusområden för branschen.

SCF och digital handel bekräftas utgöra centrala tillväxtområden för banker då 86 respektive 84 procent av de svarande kallar dem en ”omedelbar eller nära förestående prioritet”. Ett gap syns dock mellan globala och icke-globala banker gällande vilka erbjudanden och investeringar i digitalisering som görs. Ca 64 procent av de deltagande globala bankerna erbjuder idag plattformar för SCF, medan samma siffra för lokala och regionala banker endast är 13 respektive 38 procent. På samma linje har 83 procent av de globala bankerna en digital strategi, medan bara 46 procent av de lokala bankerna uppger sig ha det – ett tecken på en växande klyfta mellan aktörer av olika storlek och räckvidd.

Förutom digitalisering ökar fokus även på områdena hållbarhet och ekonomisk inkludering. 67 procent av bankerna svarar att de har en hållbarhetsstrategi. Dessutom integrerar majoriteten av deltagarna hållbarhetsrisker i sina kreditutvärderingsprocesser.

Gällande pågående utmaningar är banker av alla storlekar oroade över att tillväxten i deras trade finance-verksamheter hindras av regleringar och komplexa compliance-krav. Mer än hälften (56 procent) uttrycker ”significant concern” gällande störande reglering.

 

Utvärdering av Covid-19-effekter

Förutom den årliga undersökningen inkluderar årets rapport ytterligare två projekt. Det första är en analys från BCG av hur internationell handel påverkas av Covid-19, med beräkningar om att handelsflöden kan sjunka mellan 11 och 30 procent under 2020.

ICC har också genomfört en kompletterande Covid-19-studie för att förstå bankers resonemang kring den inledande inverkan av pandemin på handelsfinansiering. Här rapporterar banker i genomsnitt bara 0–10 procent minskning i sina handelsflöden under det första kvartalet 2020. Majoriteten förväntar sig dock en minskning med åtminstone 20–30 procent för helåret 2020. Dessutom visar resultaten av undersökningen att många av de deltagande bankerna stöttar sina kunder genom krisen genom att förlänga finansieringsvillkor och förstärka sina digitala erbjudanden. En del har också lättat på interna krav om fysisk dokumentation.

Dagens utmaningar till trots är banker världen över generellt sett optimistiska. Även i en inledande fas av coronakrisen, med stora störningar orsakade av lockdowns m.m., har handelsfinansiering fortsatt funnits tillgängligt. Global Survey visar handelsfinansieringens styrka och anpassningsmöjligheter.

Alexander Malaket, Ordförande för ICC Global Survey in Trade Finance:

– Handel är en fundamentalt viktig del av global ekonomisk hälsa, tillväxt och utveckling, och är ännu viktigare i tider av kris. ICC:s undersökning erbjuder data och tillförlitligt analytiskt innehåll som kan underlätta för strategiska beslut och ny policy, samt utgöra grund för internationell dialog. Rapporten utgör helt enkelt ett viktigt bidrag för att höja kvaliteten och inriktningen i diskussioner om internationell handel och handelsfinansiering.