Svenskarna som ska bidra till utvecklingen av ICC:s världsledande tvistlösningstjänster

 • Therese Isaksson, Westerberg & Partners och Patricia Shaughnessy omvalda till ledamot och alternerande ledamot i ICC:s Skiljedomstol
 • Fyra nya svenska representanter utsedda att bidra till den fortsatta utvecklingen av tvistlösningspolicy

ICC:s Skiljedomstol (ICC International Court of Arbitration) är ett av världens ledande tvistlösningsinstitut. Skiljedomstolen utser skiljedomare, granskar förslag till skiljedomar och fastställer skiljedomarnas arvoden.

Inför mandatperioden 2024–2027 i ICC:s Skiljedomstol har ICC:s högst beslutande organ, ICC World Council, beslutat omval av Therese Isaksson, Westerberg & Partners Advokatbyrå, och Patricia Shaughnessy, Stockholms universitet, som ledamot respektive alternerande ledamot. Domstolen utgörs av en ordförande, 19 vice ordförande och 170 ledamöter från 119 länder (mer information om domstolens nya sammansättning återfinns här).

Ledamöter väljs för en mandatperiod om tre år och har en viktig roll i den särskilda granskningsprocess som utmärker ICC-förfaranden. Genom att alla förslag till skiljedomar granskas av domstolens ledamöter upprätthålls hög kvalitet och minskar risken att domar klandras. Det har genom åren gjort Skiljedomstolen till ett världsledande institut, både för skiljeförfaranden och alternativa tvistlösningstjänster. Enbart under 2023 registrerades 890 nya tvister till ett sammanlagt tvistevärde om 53 miljarder USD.

I samband med de nya mandatperioderna för Skiljedomstolens ledamöter, har också nya ledamöter utsetts till ICC:s globala policykommission Arbitration and ADR. Kommissionen ansvarar bl.a. för att utveckla och säkerställa att ICC:s olika regelverk och vägledningar för skiljedom och tvistlösning är uppdaterade och ligger i linje med branschens utveckling.

Från Sverige har fyra nya ledamöter valts in:

 • Caroline Gulliksson Dock, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå
 • Shirin Saif, Roschier Advokatbyrå
 • Sandra Kaznova, Advokatfirman Hammarskiöld & Co
 • Mikael Linton-Wahlgren, Advokatfirman Linton-Wahlgren

Sedan tidigare ingår följande svenska representanter i kommissionen:

 • Aisha Nadar, Advokatfirman Runeland (vice ordförande)
 • Cecilia Möller Norsted, Advokatfirman Vinge
 • Patricia Shaughnessy, Stockholms universitet
 • Patrik Danielsson, Ericsson
 • Polina Permyakova, Advokatfirman Delphi
 • Pontus Ewerlöf, Snellman Advokatbyrå
 • Pontus Scherp, Norburg & Scherp Advokatbyrå
 • Rikard Wikström-Hermansen, Rikard Wikström-Hermansen Advokat
 • Stefan Brocker, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
 • Therese Isaksson, Westerberg & Partners Advokatbyrå
Stockholm 2 juli 2025