ICC:s bankkommission har släppt sin årliga rapport 2017 med titeln ”Rethinking Trade and Finance”, vilken innehåller slutsatser från den globala undersökningen om handel och finans. Med 255 svar från banker i 98 länder, såväl som insikter och kommentarer från sakkunniga, är det den mest omfattande rapporten om trender och framtidsutsikter för global handelsfinansieringsindustri som finns tillgänglig.

I betänkandet betonas ICC: s och Bankkommissionens stöd för öppen, reglerbaserad och inkluderande multilateral handel och omfattar fyra viktiga områden som liknar grundpelarna i bankkommissionens strategi:

  1. Trade Finances tillstånd;
  2. Handel- och supply chain- finansiering;
  3. Policy, befrämjande och inkluderande global handel; och
  4. Digitaliseringen och status gällande FinTech-utvecklingen.

Rapporten visar att 61% av bankerna svarar att efterfrågan på trade finance är större än utbudet på den globala marknaden. ICC: s bankkommission och den asiatiska utvecklingsbanken uppskattar att det saknas 1,6 miljarder dollar per år,  i handelsfinansiering. Denna siffra bekräftar det faktum att endast en minoritet, 21%, ser traditionell trade finance som en tillväxtmarknad. Majoriteten av respondenterna, 68%, pekar på compliance och regelverkskrav som den högsta, negativa inverkan på handelsfinansiering på kort sikt. Rapporten noterade emellertid att över en tredjedel av undersökningsdeltagarna anser att supply chain-finansiering är av hög prioritet och förutsäger en betydande tillväxt i framtiden.

Vidare identifierar nästan 44% av respondenterna digitalisering och teknik som prioriterade fokusområden, inklusive FinTech och andra snabbväxande plattformar. Samtalet kring FinTech utvecklas från konkurrens till samarbete, där endast 1,4% av respondenterna ser på FinTechs konkurrenskraftiga möjligheter som ett hot mot bankernas position som de viktigaste leverantörerna av trade finance.

57% av de svarande tror att traditionell trade finance kommer att få liten eller ingen tillväxt, medan 22% tror att den kommer att minska årligen i framtiden.

Inte överraskande konstaterar rapporten att banker spelar en avgörande roll för global handel och ekonomisk verksamhet, med IMF-uppgifter som visar att man identifierade att korrespondens  bankerna sinsemellan växte med nästan 30% mellan 2011 och 2015.

Dessutom, som John Danilovich, ICC:s internationella generalsekreterare, noterar: ”Resultatet av undersökningen understryker den kroniska bristen på handelsfinansiering för småföretag – fakta som nyligen erkänts av FN. Att hantera handelsklyftan måste vara en central prioritering för G20 att leverera sitt engagemang för att stödja inkluderande tillväxt och ökad sysselsättning”. Detta stämmer överens med undersökningsresultatet att 46% av respondenterna identifierade multinationella och stora företag som det högst prioriterade kundsegmentet för deras handelsfinansieringsverksamhet, medan 25% favoriserade mellanmarknadskunder och mindre än 20% favoriserade mikro-, små- och medelstora företag (MSMEs).

För att se rapporten i sin helhet, klicka här .