Trade Finance

Tillgången till handelsfinansiering är en förutsättning för internationell handel, inte minst för att små och medelstora företag världen över ska våga och kunna expandera utanför sina hemmamarknader. Genom att bidra till att minimera riskerna vid internationella affärer blir handelsfinansiering en viktig drivkraft för ekonomisk utveckling globalt. Samtidigt är bankers och finansinstituts möjlighet att tillhandahålla handelsfinansiering beroende av att det finns tydliga internationella betalningsvillkor och gemensamma globala regler. Internationella Handelskammaren arbetar därför både för att öka tillgången till handelsfinansiering men också för att genom självreglering bidra med ett internationellt ramverk för betalningsvillkor.

Vad gör kommittén?
Trade Finance-kommittén samlar representanter för svenska banker och företag som bevakar och påverkar utvecklingen inom trade finance. Eftersom internationella betalningsvillkor inte är reglerade internationellt har ICC utvecklat självreglerande standarder för handelsfinansiering som utgör internationell branschpraxis. ICC:s regler för demandgarantier, remburser och standby-remburser är i dag internationellt erkända ramverk.

Kommittén följer arbetet i ICC:s internationella Banking Commission, som ansvarar för att uppdatera ICC:s regelverk kring handelsfinansiering och som behandlar de frågetecken som kan uppstå i förhållande till tillämpningen av reglerna. I händelse av en tvist kan en förfrågan om klargörande ställas till kommissionen, som med stöd från hela ICC:s internationella nätverk av experter avger en bedömning, en så kallad opinion, i ärendet. Dessa opinions har en vägledande roll. I bedömningsarbetet deltar den svenska kommittén aktivt.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Candan Stam, Senior Product and Project Manager, Danske Bank

Vice ordförande:

Gitte Gröndahl Crédit Agricole Bank
Lars Bergstrand Crédit Agricole Bank
Candan Stam Danske Bank
Jennifer Gåfvels Danske Bank
Sladjana Skakic Danske Bank
Viktoria Alerud DNB Bank ASA
Louise Lundberg DNB Bank ASA
Sofia Zdolsek Exportkreditnämnden EKN
Daniel Mannestig Getinge AB
Tell Hermansson ICC Sverige - Senior rådgivare
Helen Ström Nilsonne SEB
Cristina Rooth SEB
Martin Lindberg SSAB
Thomas Stenlund SSAB
Lars Gorton Stockholms universitet
Malin Hallberg Svenska Handelsbanken
Sofia Lindén Svenska Handelsbanken
Fredrik Ulfheden Svenska Handelsbanken
Christian Johansson Swedbank AB
Ylva Westlund Swedbank AB

Ledamöter i den internationella kommissionen

Candan Stam Danske Bank
Christina Rooth SEB AB
Helen Ström Nilsonne SEB AB
Fredrik Ulfheden Svenska Handelsbanken AB
Ylva Westlund Swedbank AB